Inițiativă de protecție a mediului a elevilor din Sibiu, premiată în cadrul primei ediții a bursei pentru protecția mediului “Doru Criștiu”

Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna” (CNPAS) din municipiul Sibiu și Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu (ARAM) au anunțat, joi, 20 ianuarie 2022, numele câștigătorului bursei pentru protecția mediului “Doru Criștiu”, în cadrul primei ediții a concursului de idei ce are drept scop promovarea în rândul elevilor a importanței conservării și protejării mediului înconjurător.

Proiectul desemnat câștigător în urma evaluării lucrărilor înscrise aparține unui grup format din șase elevi ai CNPAS, care își propun să realizeze acțiuni de informare și conștientizare referitoare la mediul înconjurător, ce vor fi adresate elevilor de gimnaziu, precum și acțiuni de ecologizare la nivelul municipiului Sibiu. Elevii din clasele a VI-a și a VII-a ale CNPAS au avut ocazia să participe la concursul de ordin educațional în domeniul ecologiei și al protecției mediului, organizat în baza unei sponsorizări anuale acordate de către ARAM și având sprijinul Asociației „Prietenii CNPAS Sibiu”.

“Ne bucurăm nespus de mult că astăzi marcăm începutul acestui nou proiect, realizat împreună cu reprezentanții Colegiului “Andrei Șaguna” din Sibiu, prin care ne dorim să încurajăm implicarea elevilor în ce privește conștientizarea problemelor de mediu și abordarea acestora cu determinare și responsabilitate. De mai bine de 20 de ani, activitatea ARAM a urmărit stimularea dialogului cu toți factorii și partenerii sociali interesați în identificarea celor mai bune soluții pentru accelerarea circularității în domeniul ambalajelor și al reducerii impactului acestora asupra mediului. În continuare, vrem să împărtășim grija față de mediu și față de educația elevilor în această privință, și le mulțumim profesorilor și elevilor de la Colegiul Național “Andrei Șaguna” din Sibiu pentru implicarea lor în acest proiect”, a declarat președintele ARAM, domnul Alin Vișan.

Suntem onorați că putem demonstra interesul crescând al elevilor noștri în toate aspectele care privesc mediul înconjurător și comportamentul fiecăruia dintre noi față de acesta. Proiectul care va fi implementat va urmări obiective importante, precum promovarea educației pentru înțelegerea mediului, fiind în același timp o ocazie pentru elevi să exerseze modalități de utilizare eficientă a resurselor naturale și de protejare a mediului înconjurător. Considerăm că implicarea – prin idei generoase concretizate în gesturi simple și eficiente – a elevilor din clasele a VI-a și a VII-a, coordonați de prof. Lazăr Cătălin, este un act de responsabilitate care va avea numeroase beneficii în devenirea lor ca cetățeni ce vor avea grijă de mediul în care trăiesc”, a declarat directorul colegiului, doamna prof. Mihaela Filip.


Bursa pentru protecția mediului ”Doru Criștiu”, recent lansată, urmărește, conform regulamentului stabilit, promovarea în rândul elevilor a educației pentru înțelegerea mediului, conștientizarea problemelor de mediu, importanța unui mediu sănătos și durabil, cunoașterea metodelor de ameliorare a dezechilibrelor produse naturii de către om, utilizarea eficientă a resurselor naturale și pentru protejarea mediului înconjurător, în general.

ARAM a demarat acordarea bursei pentru protecția mediului în onoarea domnului Doru Criștiu și pentru a continua eforturile sale în domeniul educației pentru mediu. Doru Criștiu a coordonat activitățile asociației din funcția de Secretar General și Director Executiv de la înființarea ARAM și până în anul 2019.

sursa: https://sibiuindependent.ro/2022/01/20/initiativa-de-protectie-a-mediului-a-elevilor-din-sibiu-premiata-in-cadrul-primei-editii-a-bursei-pentru-protectia-mediului-doru-cristiu/

Share