Modificarea OUG nr. 196/2005 nu va aduce un grad mai înalt de transparență și predictibilitate în funcționarea lanțului de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Adoptarea, în ședința de Guvern din data de 16 septembrie 2022, a Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu nu va aduce un grad mai înalt de claritate, transparență și predictibilitate în funcționarea lanțului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, susține Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu (ARAM), în contextul schimbărilor referitoare la cadrul legal pentru îndeplinirea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri ambalate și contribuțiile datorate la Fondul pentru mediu în cazul neîndeplinirii țintelor pentru deșeurile de ambalaje.

“În cazul ambalajelor, sistemul de răspundere extinsă a producătorului a atins în ultimii ani un grad de transparență care a permis atingerea țintelor de colectare și reciclare existente în legislația europeană, prin responsabilitatea individuală partajată pentru fiecare actor de pe lanțul de valoare. Din 2018 până în prezent, conform datelor oficiale, obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje au fost îndeplinite atât ca țintă pe tip de material, cât și ca țintă globală. Proiectul adoptat de Guvern aduce modificări fundamentale în acest sistem, care nu ajută la întărirea rolurilor și responsabilităților fiecărui actor din ciclul de viață al ambalajelor, ci, dimpotrivă, pun sub semnul întrebării buna funcționare a sistemului de transfer de responsabilitate și îndeplinirea țintelor în anii următori”, a declarat Alin Vișan, președintele ARAM.

Schimbarea formulării referitoare la cantitățile de deșeuri de ambalaje ce până acum trebuiau “încredințate în vederea valorificării” în cele “efectiv valorificate”, fără a fi definit clar momentul în care acestea sunt considerate valorificate, riscă să ducă la blocaje în sistem.

În locul unor îmbunătățiri așteptate, cum este operaționalizarea de către autoritățile publice locale a principiului ‘Plătește pentru cât arunci’, pentru a corecta deficiențele identificate și a crește astfel gradul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, prin noile schimbări statul pune o presiune suplimentară nejustificată pe producătorii care au finanțat neîntrerupt actualul sistem de management al deșeurilor cu sume considerabile. Și din acest motiv, ARAM solicită formarea unui grup de lucru la care să participe toți actorii relevanți pentru a analiza în detaliu și a defini mecanismele necesare pentru îmbunătățirea cadrului legal în domeniul gestionării deșeurilor.

sursa: https://green-report.ro/modificarea-oug-nr-196-2005-nu-va-aduce-un-grad-mai-inalt-de-transparenta-si-predictibilitate-in-functionarea-lantului-de-gestionare-a-deseurilor-de-ambalaje/

Share