ARAM

LEGISLAȚIE

REGIMUL DEȘEURILOR

Directiva 2018/851 (din „Pachetul Economiei Circulare”) de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile;
Ordonanța de urgență nr. 30/2023 privind modificarea art. V din OUG nr. 133/2022;
Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021;
Ordonanța de urgență nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG 92/2021 și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
Ordonanță de Urgență nr. 38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor;
Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (înlocuiește Legea nr. 211/2011);
ABROGATĂ - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor - Anexa la Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea PNGD;
Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

AMBALAJELE ȘI DEȘEURILE DE AMBALAJE:

Propunere de Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului 2019/1020 și a Directivei 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE - COM(2022) 677 final;
Directiva 2018/852 (din „Pachetul Economiei Circulare”) de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
Ordonanța nr. 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015;
Legea nr. 99/2021 privind respingerea OUG 38/2016;
Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018;
Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 și a Legii 249/2015;
Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii 249/2015;
Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011, a Legii 249/2015 și a OUG 196/2005;
Ordonanța de urgență nr. 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii 249/2015;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
Directiva 2013/2/UE de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE;
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
Hotărârea nr. 247/2011 pentru modificarea și completarea HG 621/2005;
Directiva 2005/20/CE de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
Hotărârea nr. 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621/2005;
Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
Directiva 2004/12/CE de modificare a Directivei 94/62/CE;
Hotărârea nr. 899/2004 pentru modificarea și completarea HG 349/2002;
Hotărârea nr. 349/2002 privind gestionarea și a deșeurilor de ambalaje;
Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

IMPACTUL ANUMITOR PRODUSE DIN PLASTIC:

Directiva 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
Ordonanța nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
Ordinul nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind anumite produse din plastic de unică folosință" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;
Ordinul nr. 1853/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/1616; Regulamentul (UE) 2022/1616 al Comisiei privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008.

RESURSA PROPRIE A UE CALCULATĂ PE BAZA DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN PLASTIC NERECICLATE:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/595 al Comisiei de stabilire a formularului pentru raportul privind resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) 2021/770 al Consiliului;
Regulamentul (UE, Euratom) 2021/770 al Consiliului privind calcularea resursei proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii respective, privind măsurile menite să răspundă necesităților trezoreriei și privind anumite aspecte legate de resursa proprie bazată pe venitul național brut;
Legea nr. 150/2021 pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053;
Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom.

SISTEMUL DE GARANȚIE-RETURNARE:

Hotărârea nr. 304/2023 pentru constituirea, aprobarea structurii și a modului de funcționare ale Comitetului de supraveghere pentru implementarea și monitorizarea funcționării ulterioare a SGR;
Hotărârea nr. 12/2023 pentru modificarea HG 1074/2021;
Hotărârea nr. 1214/2022 pentru modificarea și completarea HG 1074/2021;
Ordonanța nr. 13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a SGR;
Ordinul nr. 459/2022 privind aprobarea Procedurii de selecție a administratorului SGR;
Hotărârea nr. 165/2022 pentru modificarea și completarea HG 1074/2021;
Hotărârea nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

ECONOMIA CIRCULARĂ:

Hotărârea nr. 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară.

RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI:

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, amendată și completată succesiv prin mai multe acte normative, printre care:

 • Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005;
 • Ordonanța de urgență nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la OUG nr. 196/2005;
 • Ordonanța de urgență nr. 108/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005;
 • Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 și a Legii nr. 249/2015;
 • Ordonanța de urgență nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005;
 • Ordonanța nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005;

Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, amendat și completat succesiv prin mai multe acte normative, printre care: 

 • Ordinul nr. 60/2020 privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul nr. 591/2017;
 • Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul nr. 591/2017;
 • Ordinul nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 591/2017;

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, amendat și completat succesiv prin mai multe acte normative, printre care:

 • Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 578/2006;
 • Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 578/2006;
 • Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului nr. 578/2006;

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

Directiva 2018/850 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;
Legea nr. 141/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
Ordinul nr. 1736/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate;
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
Ordinul nr. 2190/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1362/2018;
Ordinul nr. 2349/2021 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 64/2019;
Ordinul nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor;
Ordinul nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a OIREP;
Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;
Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor;
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;