Predictibilitatea în implementarea Directivei 904/2019 poate impulsiona circularitatea ambalajelor din plastic

Producătorii care introduc pe piață bunuri ambalate apreciază semnalul de claritate transmis de executiv prin proiectul de act normativ pentru transpunerea în legislația națională a Directivei 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Prezent la conferința Green Report cu titlul „Implementarea Directivei Single-Use Plastics. Când, cum și cu ce cost?”, președintele Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu (ARAM), Alin Vișan, a arătat că o parte dintre propunerile și comentariile transmise de către reprezentanții industriei pe marginea proiectului au fost luate în considerare de către autorități. Fiind vorba de foarte multe prevederi care vor afecta un număr mare de industrii prin schimbările introduse nu doar în 2021, ci și în anii următori – 2024, 2025 până în 2030 – esențială este păstrarea în continuarea a dialogului cu toți factorii implicați, astfel încât la capătul acestui proces să rezulte un act de implementare previzibil, cu termene clare, care să țină cont și de impactul asupra mediului privat.

“Observațiile ARAM s-au concentrat pe principiile care pot asigura eficiența noilor măsuri din perspectiva producătorilor: evitarea suprapunerii obligațiilor în ce privește raportarea datelor, evitarea dublei impuneri a producătorilor, asigurarea transparenței de care este nevoie în stabilirea costurilor de colectare a deșeurilor ce trebuie să fie acoperite de producători, creșterea graduală a țintelor pentru a reduce treptat consumul de produse din plastic de unică folosință și, respectiv, introducerea unor facilități fiscale în sprijinul alternativelor reutilizabile”, a susținut Alin Vișan.

De asemenea, “clarificarea atribuțiilor în aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor municipale de ambalaje și, inclusiv, implicarea producătorilor, prin intermediul OIREP-urilor, în convenirea în mod transparent a costurilor cu reprezentanții autorităților locale și, respectiv, cu operatorii de salubritate, ar fi un pas extrem de important în sensul fundamentării corecte a tuturor costurilor pe care producătorii le acoperă în baza schemelor de răspundere extinsă”, a mai arătat președintele ARAM în legătură cu subiectul conferinței.

Directiva reprezintă o verigă importantă în agrenajul necesar la nivelul Uniunii Europene pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase de mediu stabilite atât prin Pactul verde european, cât și prin Planul de acțiune pentru economia circulară. În același timp, depășirea termenului de implementare a Directivei, 3 iulie 2021, nu poate fi pusă doar în seama statelor membre, în contextul întârzierilor în publicarea orientărilor Comisiei Europene, fără de care noile prevederi nu pot fi aplicate.

sursa: https://green-report.ro/predictibilitatea-in-implementarea-directivei-904-2019-poate-impulsiona-circularitatea-ambalajelor-din-plastic/

Share